کابلستان درد

خلوتکده‌ی  موسی فرکیش

کتاب‌های چاپ‌ شده

از من تا حال سه کتاب به چاپ رسیده است که در زیر با توضیحی، طرق دست‌یابی  آنها را نیز تذکر خواهم داد

مجموعه‌ی داستان‌های کوتاه و میانه است که درین کتاب دو مورد بیشتر عطف توجه صورت گرفته است:
* خواسته‌ام در عبور از مرز شعر و نثر، متنی تولید کنم که متفاوت و شاعرانه باشد. خوانش آنها گاه خواستار دقت و کوشش برای دریافت معناست.

  • درین مجموعه شما با داستانهای مواجه هستید که من نام آنها را «داستان‌های موازی» گذاشته ام. جریان گذار حوادث در دو بستر ناهمگون کلتوری جهت دید دگرگونه‌ فرهنگی/ادبی بازتاب یافته اند.

شامل نقد و نظر پیرامون متن ادبی/ فلسفی/هنری است. کتاب در برگیرنده‌ی‌ نوشته های سالهای دور و نزدیک پیرامون شعر و داستان می باشد و با نقد و نظرهای در باب هنر سینما و موسیقی 

این کتاب دو بخش دارد: بخش نخست را کوتاهه‌های من احتوا می‌کند و در بخش دوم شعرهای شاملویی و سپید گنجانیده شده‌است.

کتاب‌ها از طریق انتشارات آن چاپ شده اند. جهت خرید و دریافت به لینک زیر مراجعه فرمایید
لینک خرید

مجله‌ی دیجیتالی سخن

 شماره های گاهنامه‌ی سخن را میتوانید از لینک‌های زیر با فشار دادن روی شماره‌ی موردنظر، به‌دست آورید. 

رخ‌واژه‌ها در گستره‌ی گفتار و نوشتار

و دیگر نوشته های داکتر اسدالله‌ حبیب پیرامون زبان

مطالبی از نویسنده‌های مختلف در باب جایگاه شاهنامه

شاهنامه و افغانستان

مجله ی نقد و نظر بر متن

نقد متن ادبی، فلم و شعر

نوشته‌های من

لینک پایینی شما را به صفحه‌ی مرتبط با نام و تصویر نوشته‌ها می‌برد. پس روی دکمه‌ی پایین تصویری‌که علاقمند خوانش آن هستید، فشار دهید.

نگر و گذر بر متن

نقد و تاویل

گذر و نگر فلسفی بر متن های ادبی/فرهنگی. مجموعه‌ی دیدگاه ها بر شعر، آهنگ و رمان.

 

 

آتش و طراوت برگ

داستان‌های موازی

داستان‌ها

بیشترینه داستان‌ها با نگر و شیوه‌ی متفاوت‌تری نگارش یافته‌اند. داستان‌های اند که در تلاش و شکست مرز نظم و نثر بوده و با قلم شاعرانه به جریان حوادث پرداخته اند. خوانش اینگونه متن‌ها مستلزم دقت برایپیگیری و دریافت گذر حوادث است.

شعر و سرود

کوتاهه ها

کوتاه، قال جدیدِ شعری‌ست با معیارها و سنجه‌های متناسب خودش. برای خوانش دیدگاه من در باب کوتاهه به بخش نقد و تاویل و مطلب سنجه‌های کوتاهه بروید. در دکمه‌ی زیر شما نمونه های ازین قالب را خواهید خواند.

سایتی برای چالش متن و جستجوی معنا

با تولیدِ هنری بایستی تعجب، شک وسوال خلق کرد؛ ارچند عجیب جلوه کند. به کردارِ مولای بلخ مغز را باید برداشت؛ نه « بیرون و قال» که «درون وحال» را باید نگریست.

Copyright © 2010-2021 | کابلستان درد | موسی فرکیش